පුවත්

 • ප්ලාස්ටික් අච්චු වර්ගීකරණය

  ප්ලාස්ටික් අච්චු වර්ගීකරණය

  ප්ලාස්ටික් කොටස් වාත්තු කිරීමේ සහ සැකසීමේ විවිධ ක්‍රමවලට අනුව, එය පහත සඳහන් කාණ්ඩවලට බෙදිය හැකිය: · එන්නත් අච්චු එන්නත් අච්චුව එන්නත් අච්චුව ලෙසද හැඳින්වේ.මෙම අච්චුවේ අච්චු සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය සංලක්ෂිත වන්නේ ප්ලාස්ටික් අමුද්‍රව්‍ය තාපන බැරලයේ තැබීමෙනි.
  තවත් කියවන්න
 • මෝටර් රථ අච්චු දළ විශ්ලේෂණය සහ සැලසුම් කිරීම

  මෝටර් රථ අච්චු දළ විශ්ලේෂණය සහ සැලසුම් කිරීම

  මෝටර් රථ අච්චුවේ වැදගත්ම කොටස වන්නේ ආවරණ අච්චුවයි.මෙම වර්ගයේ අච්චුව ප්රධාන වශයෙන් සීතල මුද්රා තැබීමේ අච්චුවකි.පුළුල් අර්ථයකින්, "මෝටර් රථ අච්චුව" යනු මෝටර් රථවල සියලුම කොටස් නිෂ්පාදනය කරන අච්චු සඳහා වන පොදු යෙදුමයි.උදාහරණයක් ලෙස, අච්චු මුද්දර, එන්නත් අච්චු, ව්යාජ අච්චු, ...
  තවත් කියවන්න
 • මෝටර් රථ අච්චුවේ ප්රධාන ලක්ෂණ

  මෝටර් රථ අච්චුවේ ප්රධාන ලක්ෂණ

  සාමාන්‍යයෙන්, එය පහත සඳහන් ප්‍රධාන ලක්ෂණ අනුව වර්ග කළ හැක: 1. ක්‍රියාවලියේ ස්වභාවය අනුව වර්ගීකරණය a.බ්ලැන්කින් ඩයි: සංවෘත හෝ විවෘත සමෝච්ඡයන් ඔස්සේ ද්‍රව්‍ය වෙන් කරන ඩයි එකක්.බ්ලැන්කින් ඩයි, පන්ච් ඩයි, කටිං ඩයි, නොච් ඩයි, ට්‍රිමිං ඩයි, කට්ටින්...
  තවත් කියවන්න